Storgatan och Eriksgatan i Landskrona, FOJAB.

Storgatan och del av Eriksgatan

Storgatan och del av Eriksgatan i Landskrona, FOJAB.

Storgatan är en central gata i Landskrona. Den sträcker sig från Kasernplan ner till Ven-terminalen i söder där det förväntas ny bebyggelse i framtiden.

Gatan är idag hårt trafikerad av bl a elbussar. Stråk för oskyddade trafikanter är marginaliserade.

Storgatan kommer att byggas i samband med att den elektrifierade trafiken tas bort. Ett dubbelriktat cykelstråk ska anläggas, mest sannolikt på gatans västra sida.

FOJAB har varit med och tagit fram tidiga visionsskisser för gatans framtida gestalt. Fokus har varit god tillgänglighet och en vacker attraktiv gatumiljö. Breda trottoarer har prioriterats för att medge uteserveringar. Tanken är att fortsatt använda marktegel, återanvänt eller nytt.

Där plats finns utökas gångytorna med små platsbildningar för att locka till vistelse och vila för stadens invånare. I dessa lägen föreslås trädplanteringar för svalka.

I gatans södra del planteras träd men även klätterrosor mot bostadshusens fasader för att ge en mer intim skala och känsla.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.