Stora torg, Sydväst arkitektur och landskap. Foto: Frida Nordmark

Stora torg

Stora torg i Eslöv, Sydväst arkitektur och landskap.

Omgestaltningen av Stora torg i Eslöv har utgår från en större torgyta med kanter som innehåller uteserveringar, träd, trappor och sittplatser där man kan ta del av livet på torget. Delar med olika innehåll skapar en mångfald av torgupplevelser och adderar intimare rum. Perennparketten är som namnet antyder en grön oas med en slingrande långbänk.

I Kejsarlunden finns plats för glasskiosken som placeras på torget varje sommar under Kejsarträdens kronor. Kofferthörnan är ett upphöjt trädäck som kan användas som scen och som har en möblering i trädens skugga. En yta för torghandel och matvagnar ligger i torgets nordvästra. Torget och de handelsgatorna har fått ett golv i hårdbränt Odensemarktegel i en varm gul ton. Steg och murar är utförda i en ljus Tossenegranit.

Den stora torgytan är lagd i fält med olika mönsterläggningar för att skapa schatteringar som anspelar på de omgivande landskapets lappverk av åkrar. ”Eslövslyktan” är en specialarmatur framtagen till Stora torg.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.