Stationsparken, Tengbomgruppen AB. Foto: Frida Skarp

Stationsparken

Stationsparken i Lammhult, Tengbomgruppen AB.

Parken var före upprustning ett outnyttjat grönområde mellan tågstationen, väg 30 och centrum. Med sitt centrala läge fanns stor potential för parken att bli ett viktigt och bättre utnyttjat stadsrum.

Medborgardialogen identifierade kvalitéer och nya möjligheter för parken och genomfördes med olika medborgargrupper, föreningsliv och näringsliv.

Idag har Lammhultsborna fått en vacker park med nytt formspråk och tydlig identitet. Nya planteringar och promenadslingor skapar rumslighet och variation. Lekplatsen har utökats med lek för både stora och små barn. En scen i två nivåer vänder sig mot en stor gräsplan och fungerar för både shower och träningspass.

Parken har fått nya rekreationsytor som utegym, grillplats med solfåtöljer, pumptrackbana och en mysig fruktlund med odlingslådor. En blå signaturkulör på utrustning bidrar till parkens nya identitet. I slänten mot väg 30 förverkligades ungdomarnas idé om en smitväg mellan skola och centrum genom en trappa som utgör ny entré i söder.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.