St Görans sjukhus, Landskapslaget. Foto: Carlos Valencia.

S:t Görans sjukhus

S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.

St Görans sjukhus har genomgått en stor ombyggnad med tillägg av flera komplexa byggnader och ändrade utvändiga funktioner på många ställen. Platsen har i och med tillbyggnaderna blivit en tydlig del av den stadsmässiga kvartersstruktur som alltmer präglar utvecklingen på västra Kungsholmen.

I detta sammanhang har Landskapslaget arbetat för att få en väl gestaltad, funktionell, trygg och tillgänglig utemiljö som har blivit ett tillskott i stadsbilden. Entrézonen är en ”shared space” där fotgängare och trafik samsas, med tydlig markbeläggning, stora artrika och blommande planteringsytor samt många nyplanterade träd.

Området som riktar gångflöden mellan St Göransgatan och sjukhusets huvudentrén är omgestaltad till ett välkomnande publikt torg och en länk i stadsdelens övergripande struktur för gångstråk. Ytterligare två torgytor inbjuder till vistelse och hanterar gångflöden mellan olika delar av sjukhusområdet. Torgen möjliggör såväl sociala och aktiva som avskilda och lugna platser.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.