Spelbomskan skolgård, Cedervall arkitekter. Foto: Ella Sonesson.

Spelbomskan skolgård

Spelbomskan skolgård i Stockholm, Cedervall arkitekter.

I kvarteret bakom Stockholms stadsbibliotek skapar Kulturskolans gårdsrum en vistelsevänlig plats i en kulturhistorisk miljö. Skolgårdsfunktionen samverkar med ett gångstråk som bildar en länk mellan Stadsbiblioteket och Observatoriekullen. Gården är utformad med fokus på trygghetsskapande åtgärder, med rumsbildande funktioner som skapar plats för möten och umgänge för såväl elever som förbipasserande.
I projektet har vi tagit vara på platsens originaldesign i största möjliga mån för att inte störa det tidstypiska uttrycket. I ett lyckat samarbete med konstnär Hans Isaksson utformades skulpturer, platsbyggda sittbänkar och växtspaljéer på temat Fruktstund. Inspirationen till verken är hämtad från Djungelboken. Entréytans centrerade trappa smyckas av stapel tropiska frukter i gjutjärn, ett konstverk omgivet på båda sidor av välkomnande sittbänkar och nyplanterade buskage.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.