Spårvagen Lund C-ESS, Afry. Foto: Werner Nystrand.

Spårvägen Lund C – ESS

Spårvägen Lund C – ESS, AFRY.

Lunds nya spårväg sträcker sig längs en 5,5 km lång linje med nio stycken hållplatser. Den kopplar samman Lund C med forskningsanläggningen ESS. AFRY har utfört detaljprojekteringen av gaturum och spårväg i tätt samarbete med totalentreprenören SKANSKA och Lunds kommun samt Skånetrafiken. Detaljprojekteringen utgår från gestaltningsriktlinjer framtagna av Lunds kommun och Atkins.

Längs spårvägens sträckning skapas en rad omsorgsfulla platser. Hållplatser med känsla för anknytande stadsrum och miljöer, ett väl genomarbetat utrustningsprogram där belysning, teknisk utrustning, markmaterial och väderskydd samspelar. Vänliga, klassiska stadsrum för vardagen. Sömlösa övergångar är skapade för att undvika barriäreffekter.

Hållplatser, spårdragningar, cykelbanor med mera ska hålla i lång tid framöver. Klassiska material som granit har därför använts, material som håller, blir vackrare med åren och kan ingå i ett cirkulärt byggande under mycket lång tid.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.