Söraskolan, Tengbom. Foto: Sten Jansin.

Söraskolan

Söraskolan i Åkersberga, Tengbom.

Utanför den upprustade Söraskolan i Åkersberga från 1970 breder nu ett fyra hektar stort område ut sig. Här finns ett lapptäcke av aktiviteter med olika typer av lekvärden för alla åldrar. Från förskolebarn till högstadieelever. Lekytor, konstgräsplan, skateanläggning, streetbasketplan, hängytor, pingisbord, klätterställningar, studsmattor och bollplank. Ja, det är några av de inslag som levandegör platsen. För att hålla ihop området har vi arbetat aktivt med en stark och sammanhållen identitet inom hela Söraområdet. Platsgjutna murar, tydliga och inbjudande entrémiljöer som annonserar skolan mot omgivningarna, karaktärsfulla stål- och trädetaljer och orienterande belysning är några av de saker som ger en hög igenkänningsfaktor. Social hållbarhet står i fokus där barn och invånare ska trivas och må bra där de vistas. Det handlar om att förstå hur barn beter sig och aktiverar sig inom olika ytor. De ska kunna leka och känna sig otrygga och få ut så mycket som möjligt av utevistelsen.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.