Söraskolan, Tengbom. Foto: Sten Jansin.

Söraskolan

Söraskolan i Åkersberga, Tengbom.

Utanför den upprustade Söraskolan i Åkersberga från 1970 breder nu ett fyra hektar stort område ut sig. Här finns ett lapptäcke av aktiviteter med olika typer av lekvärden för alla åldrar. Från förskolebarn till högstadieelever. Lekytor, konstgräsplan, skateanläggning, streetbasketplan, hängytor, pingisbord, klätterställningar, studsmattor och bollplank. Ja, det är några av de inslag som levandegör platsen. För att hålla ihop området har vi arbetat aktivt med en stark och sammanhållen identitet inom hela Söraområdet. Platsgjutna murar, tydliga och inbjudande entrémiljöer som annonserar skolan mot omgivningarna, karaktärsfulla stål- och trädetaljer och orienterande belysning är några av de saker som ger en hög igenkänningsfaktor. Social hållbarhet står i fokus där barn och invånare ska trivas och må bra där de vistas. Det handlar om att förstå hur barn beter sig och aktiverar sig inom olika ytor. De ska kunna leka och känna sig otrygga och få ut så mycket som möjligt av utevistelsen.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.