Solursparken i Stockholm, AJ Landskap.

Solursparken

Solursparken i Stockholm, AJ Landskap.

Solursparken är en park från 1950-talet intill
Vällingby centrum och en del av riksintresset
Vällingby. Upprustningens mål har varit att
skapa en mer använd och trygg park som
bevarar platsens kulturhistoriska värden.
Den ursprungliga stommen med öppna gräsytor
och en omslutande häck har bevarats, men
genom tillägg och funktioner har parken
aktiverats och fått ett annat folkliv med fler
människor som besöker den. Fler entréer,
gångvägar, sittplatser, vistelseytor och
målpunkter har tillförts – något som innan
saknades i parken.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.