Solursparken i Stockholm, AJ Landskap.

Solursparken

Solursparken i Stockholm, AJ Landskap.

Solursparken är en park från 1950-talet intill
Vällingby centrum och en del av riksintresset
Vällingby. Upprustningens mål har varit att
skapa en mer använd och trygg park som
bevarar platsens kulturhistoriska värden.
Den ursprungliga stommen med öppna gräsytor
och en omslutande häck har bevarats, men
genom tillägg och funktioner har parken
aktiverats och fått ett annat folkliv med fler
människor som besöker den. Fler entréer,
gångvägar, sittplatser, vistelseytor och
målpunkter har tillförts – något som innan
saknades i parken.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.