Slottsskogsvallens entrépark, Nyréns Arkitektkontor. Foto: Åke E:son Lindman..

Slottsskogsvallens entrépark

Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg, Nyréns Arkitektkontor.

Nyréns Arkitektkontor vann tävlingen för Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg. Förslaget visar hur parken med omgivande skogsbeklädda kullar kan bli en lekfull plats för spontanidrott, motion och fysisk aktivitet för alla.
Parken, med sitt ursprung i 1920-talets klassicism, har rustats upp, kompletterats och utvecklats med väl riktade tillägg och rumsliga möjligheter som byggts ut i etapper till Göteborgs 400-årsfirande.
Förslaget utgår från ett tydligt perspektiv på inkludering och jämställdhet där unga tjejers behov särskilt står i fokus. En central plats med spegeltak blir en av flera mångfunktionella ytor för dans och andra aktiviteter. Spegeltaket är en ny mötesplats som kan bli en symbol för parken och en dragare med ett unikt program. Projektet innehåller flexibla och mångfunktionella platser med lekfulla aktiviteter att umgås kring utan krav på prestation.
Nyréns var generalkonsult och samarbetade med Norconsult under projekteringen. Parken invigdes under 2021

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.