Slottsskogsvallens entrépark, Nyréns Arkitektkontor. Foto: Åke E:son Lindman..

Slottsskogsvallens entrépark

Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg, Nyréns Arkitektkontor.

Nyréns Arkitektkontor vann tävlingen för Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg. Förslaget visar hur parken med omgivande skogsbeklädda kullar kan bli en lekfull plats för spontanidrott, motion och fysisk aktivitet för alla.
Parken, med sitt ursprung i 1920-talets klassicism, har rustats upp, kompletterats och utvecklats med väl riktade tillägg och rumsliga möjligheter som byggts ut i etapper till Göteborgs 400-årsfirande.
Förslaget utgår från ett tydligt perspektiv på inkludering och jämställdhet där unga tjejers behov särskilt står i fokus. En central plats med spegeltak blir en av flera mångfunktionella ytor för dans och andra aktiviteter. Spegeltaket är en ny mötesplats som kan bli en symbol för parken och en dragare med ett unikt program. Projektet innehåller flexibla och mångfunktionella platser med lekfulla aktiviteter att umgås kring utan krav på prestation.
Nyréns var generalkonsult och samarbetade med Norconsult under projekteringen. Parken invigdes under 2021

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.