Skanörs hamn, Edge. Foto: Adam Linde.

Skanörs hamn

Skanörs hamn, Edge.

Den nya gestaltningen av badplatsen i Skanörs hamn väver sömlöst ihop hav och land i ett projekt som inspirerats av hamnlandskapets råa karaktär. Med material som corténstål, trä och tallar plockas platsens historia upp genom ett formspråk som är lika delar klassiskt som modernt. Badplatsen förlängs ut i vattnet genom ett brygglandskap i olika etapper som löper längs med hamnkanten och tillgängliggör havet. Här finns väl tilltagna sittmöjligheter för besökare, badare och picknickgäster. På det solvarma trädäcket har även två knubbsälar av den lokala konstnären Helene Rönnberg lagt sig till rätta.

En välintegrerad cykelparkering med trä- och corténelement gör det lätt att ta cykeln hela vägen fram till badplatsen. Badplatsen är ett självklart besöksmål sommartid men den subtila belysningen av Stens brygga under kvällen ger platsen upplevelsevärden året om.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.