Sjölanda badplats, Utsikt landskapsarkitektur. Foto: Linda Sandin.

Sjölanda badplats

Sjölanda badplats i Trollhättan, Utsikt landskapsarkitektur.

Redan på 60-talet skapades varma sommarminnen vid sjön Trehörningen men badpärlan behövde rustas upp. Delar av stranden var igenvuxen och brutala betongmurar förfulade en annars vacker ekslänt. Uppdraget bestod i att ta ett helhetsgrepp på området, förslå en generell upprustning men även addera nya funktioner.

Platsens två landskapskaraktärer har varit styrande för gestaltningen, det öppna rummet och trädkullen. Det öppna rummet består av en lång, sluttande gräsbacke som övergår i en sandstrand. Stranden har gjorts större och den flankeras nu av kiosk, bastu, lekplats och fikaterrass. Den skogsbeväxta kullen med ståtliga ekträd, möter vattnet tvärt. Betongmurarna har uppgraderats med bryggdäck och en generös solsoffa. Soligt eller skuggigt, sand eller bryggor, barnvänligt eller vuxet. Sjölanda badplats har rum för de flesta. Byggnader är placerade med hänsyn till tillgänglighet, naturmiljö och utblickar. Bastun och isfria bryggor förlänger säsongen gör att även vinterbad blir enklare.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.