Sjödalsparken, LAND arkitektur. Foto: Ulf Lundin.

Sjödalsparken

Sjödalsparken i Huddinge, LAND arkitektur.

Lite hemligt ligger den populära Sjödalsparken placerad bakom Huddinge centrum. Huddinge är en stor natur- och parkrik kommun men har fram till idag saknat en stadspark. I samband med utvecklingen av Huddinge centrum fattades därför beslut om att den populära Sjödalsparken med sitt strategiska läge skulle rustas och uppgraderas till Huddinges huvudsakliga stadspark, ”En riktig finpark med rikt och varierat innehåll och stora upplevelsevärlden”.

Hela centrala Huddinge är byggt på gammal sjöbotten och innan Huddinge centrum exploaterades var platsen där Sjödalsparken ligger åkermark och genom åkerlandskapet rann Fullerstaån i öppet dike. Sedan 1950-talet har ån gått i kulvert under parken. Ambitionen med gestaltningen av Sjödalsparken är att lyfta fram och ta tillvara resursen av det naturliga vattendraget som fanns gömt under parken.

Förslagets bärande idé är parkens två rumsliga sekvenser, landskapsparken och folkparken. Landskapsparkens idé bygger på att synliggöra Fullerstaån. Genom att pumpa upp åvatten och leda det genom parken i ett system av rännor och uppsamlingsplatser adderas nya biotoper, lekvärde, ett lager av sinnlighet och en förståelse för vattnets förekomst under parken. Den väst-östliga sekvensen hämtar inspiration från den traditionella folkparken. Här ryms entrérummet, finparken, scenen, picknickytor och fruktträdgården. Projektet har fått ett stort stöd av Boverkets fond ”grönare städer” och syftar till att skapa stora ekologiska värden, genom tillägg av ängsytor, i busk- och trädskikt samt hantering av dagvatten från Huddinge centrum.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.