Selma Lagerlöfs parkstråk, ÅWL Arkitekter. Foto: Felix Gerlach.

Selma Lagerlöfs parkstråk

Selma Lagerlöfs parkstråk i Göteborg, ÅWL Arkitekter.

Selma Lagerlöfs parkstråk började som en allmän tävling där ÅWLs förslag ’’Backa Binder’’ utsågs till vinnare till att idag vara en färdigbyggd park. Förslaget tar fasta på Backas historiska identitet som Hisingens trädgård och syftar till att fungera som en samlande plats i området.
Konceptet Backa binder består av tre lager: det förenande golvet, det lekfulla landskapet och den glädjande grönskan. Genom att bryta upp den symmetriska strukturen i området, skapa en grönare park och fler målpunkter för barn och unga, var målet är skapa en miljö som fler vill vistas i. Glädjande, förenande och lekbart genomsyrar allt från stråkets form, typ av lek, sittplatser och planteringar.
Det nya parkstråket är en viktig del av utvecklingen av stadsdelen Backa och ÅWLs gestaltning har social hållbarhet i fokus. Stor vikt har legat på att skapa en tryggare, mer inbjudande plats för nya möten mellan områdets alla invånare.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.