Säteriet aktivitetsplats, Mareld Landskapsarkitekter.

Säteriet aktivitetsplats

Säteriet aktivitetsplats “Sagoparken”, Mareld Landskapsarkitekter.

Förbo’s ambition att förbättra både den sociala och den ekologiska diversiteten i området har varit en utgångspunkt och drivkraft i projektet. Att ta avstamp i platsen och skogen var en självklarhet. Den lekfulla skogen var ett koncept som tidigt dök upp i projektet och som följde med under hela processen. För att skapa en mötesplats som lockar många har innehållet fått anpassas därefter. Utifrån flertalet dialoger som Förbo och MARELD haft tillsammans med boende, skola och föreningar i området har ett gediget parkinnehåll växt fram. I projektet har vi försökt att påverka det ekologiska fotavtrycket så lite som möjligt. Grönska och naturliga material har fått dominera platsen. Ekar som fällts i ett angränsande projekt har tagits till vara och används som kantstöd, lekskulpturer och möbler. Naturliga material så som sand, trä och stenmjöl, smälter in och förhöjer platsen. Allt som växter i parken är ätbart. Takvatten från omkringliggande byggnader leds och samlas för lek och bevattning.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.