Rosendalsparken, Cedervall arkitekter. Foto: Ella Sonesson.

Rosendalsparken

Rosendalsparken i Huddinge, Cedervall arkitekter.

I Den Magiska Skogen möts fantasi och utforskande. Konceptet är inspirerat av fornnordisk mytologi, som skapar ett genomgående tema i allt från lekutrustning till promenadslingor. Med harmoniserande material och skulpturala inslag har vi förädlat parkens befintliga kvalitéer och skapat nya funktioner, vistelserum och aktiviteter.

Parken är uppdelad i mindre rum, vart och ett hem åt sitt eget sagoväsen. Leken är placerad och införlivad i den varierande terrängen, gestaltad på olika sätt i öppna ytor, nära skogsbrynet eller längre in bland träden. Följer du spåren kan du kanske skymta en älva eller vätte bland stammarna.
I den nya Rosendalsparken gläntar vi på dörren till en annan dimension. Genom detaljer, suggestivt integrerade ljusinstallationer och vattenspeglar skapas en aura av magi och mystik. Besökaren kan ana mönster, gestalter och ljussken längre in i skogen eller uppe bland trädkronorna och lockas till att utforska och interagera med de olika miljöerna.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.