Rosendalsparken, Cedervall arkitekter. Foto: Ella Sonesson.

Rosendalsparken

Rosendalsparken i Huddinge, Cedervall arkitekter.

I Den Magiska Skogen möts fantasi och utforskande. Konceptet är inspirerat av fornnordisk mytologi, som skapar ett genomgående tema i allt från lekutrustning till promenadslingor. Med harmoniserande material och skulpturala inslag har vi förädlat parkens befintliga kvalitéer och skapat nya funktioner, vistelserum och aktiviteter.

Parken är uppdelad i mindre rum, vart och ett hem åt sitt eget sagoväsen. Leken är placerad och införlivad i den varierande terrängen, gestaltad på olika sätt i öppna ytor, nära skogsbrynet eller längre in bland träden. Följer du spåren kan du kanske skymta en älva eller vätte bland stammarna.
I den nya Rosendalsparken gläntar vi på dörren till en annan dimension. Genom detaljer, suggestivt integrerade ljusinstallationer och vattenspeglar skapas en aura av magi och mystik. Besökaren kan ana mönster, gestalter och ljussken längre in i skogen eller uppe bland trädkronorna och lockas till att utforska och interagera med de olika miljöerna.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.