Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.

Rinkeby norra stadspark

Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.

När parken förnyades uppstod det unika Arkitektkontoret Gäris, ett pop-up-kontor som jobbade med tjejer. Ett av önskemålen som kom fram i arbetet med arkitektkontoret Gäris var en paviljong eller tak som lite skyddad men ändå trygg och där man kan sitta och hänga.

Två intressanta stråk är Barnens stråk och Det Urbana stråket.
Barnens stråk utgår från barnens perspektiv de idéer dialogen med Kvarnbyskolans elever gav. Stråket blir ett lekfullt inslag i miljön och sträcker sig från den befintliga bronsskulpturen ”Frida och kaninen” av Hertha Hillfon till Kvarnbyskolans entré. Från skulpturen placeras visuella objekt som lockar till rörelse och skapar spänning och lekfullhet. Stråket vävs, liksom det urbana stråket, in i parkytan och varvas med sittbänkar och lekfulla inslag.

Det urbana stråket tar avstamp i Rinkeby torg med dess kommersiella aktiviteter och intensitet och löper sedan längs parkens norra sida. Det ska vara enkelt att röra sig längs stråket och på strategiska platser fin

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.
Rågsved motorik- och dansbana
Rekreation och idrott
År:

Rågsved motorik- och dansbana

Arkitektkontor: Kragh & Berglund Landskapsarkitekter
Rågsved motorik- och dansbana i Stockholm, Kragh & Berglund Landskapsarkitekter.