Farsta strandbad, Karavan landskapsarkitekter

Rekreationsstråk Farsta strandbad

Rekreationsstråk Farsta strandbad, Karavan landskapsarkitekter.

Karavan har på uppdrag av Trafikkontoret, Stockholm stad, arbetat med förslag och bygghandlingar för upprustning av Rekreationsstråk Farsta strandbad där den nya bryggan ingår som en del i en längre sträcka. Projektet är ett pilotprojekt inom Stockholm stads arbete med den nya Gångplanen och ingår även i projekt Grönare Stockholm.

Den nya flytbryggan fungerar som en tillgänglig länk mellan Fasta strandbad och rekreationsstråket västerut. Bryggan är tillgänglig med god bredd, flexibla zoner för uppställning av rullstolar, handledare och platsbyggd sittsoffa med rygg- och armstöd. Bryggan har ett modernt och grafiskt formspråk där helheten återspeglas i varje detalj.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.