Rågsved motorik- och dansbana i Stockholm, Kragh & Berglund Landskapsarkitekter. Foto: Peder Lindblom.

Rågsved motorik- och dansbana

Rågsved motorik- och dansbana i Stockholm, Kragh & Berglund Landskapsarkitekter.

Genom att aktivera platsen över hela dygnet har en del av Rågsved som tidigare upplevts som otrygg blivit en levande mötesplats. En mångfald aktiviteter ligger sida vid sida längs stråket och skapar förutsättningar för möten över generationer och brukargrupper. Aktiviteterna lockar till lek och fysisk rörelse. I väst finns aktiva funktioner med konstgräsplan och parkour. En lång sittmöbel vänder sig mot konstgräsplanen och mot friidrotten. I östra delen finns boulebanor, en helt tillgänglig lekmöbel och grillplats. Platsen riktar sig till barn, pensionärer, barnfamiljer och unga. Läget vid skolan gör att platsen kan användas av barn i skolundervisningen och på fritiden. Dansbanan byggdes efter dialog för att skapa mer jämställda möjligheter till rörelse och spontanidrott. Stråket med löparbanor löses upp, skapar liv och gör lek och rörelse oemotståndligt på ytan. Under tallarna finns stolar och hammockar. Platsens funktioner är anpassade efter efterfrågan och kan byggas ut efter behov.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.