Rågsved motorik- och dansbana i Stockholm, Kragh & Berglund Landskapsarkitekter. Foto: Peder Lindblom.

Rågsved motorik- och dansbana

Rågsved motorik- och dansbana i Stockholm, Kragh & Berglund Landskapsarkitekter.

Genom att aktivera platsen över hela dygnet har en del av Rågsved som tidigare upplevts som otrygg blivit en levande mötesplats. En mångfald aktiviteter ligger sida vid sida längs stråket och skapar förutsättningar för möten över generationer och brukargrupper. Aktiviteterna lockar till lek och fysisk rörelse. I väst finns aktiva funktioner med konstgräsplan och parkour. En lång sittmöbel vänder sig mot konstgräsplanen och mot friidrotten. I östra delen finns boulebanor, en helt tillgänglig lekmöbel och grillplats. Platsen riktar sig till barn, pensionärer, barnfamiljer och unga. Läget vid skolan gör att platsen kan användas av barn i skolundervisningen och på fritiden. Dansbanan byggdes efter dialog för att skapa mer jämställda möjligheter till rörelse och spontanidrott. Stråket med löparbanor löses upp, skapar liv och gör lek och rörelse oemotståndligt på ytan. Under tallarna finns stolar och hammockar. Platsens funktioner är anpassade efter efterfrågan och kan byggas ut efter behov.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.