Rådhustorget, Sweco arkitekter. Foto: Åke E:son Lindman

Rådhustorget

Rådhustorget i Umeå, Sweco arkitekter.

Torget ligger mitt framför rådhuset. Två allépromenader av rödlönn dras ut längs torgets sidor. Promenaderna ger torget en grön ram kring en relativt stor, öppen yta. Av de två alléerna avslutas den östra med en låg, glasad paviljong med servering. Här finns en uteservering i solläge.

Den västra allén har sin avslutning i en flerstammig äpplelund med spektakulär blomning i maj. Infällt i stenbeläggningen finns ett utsträckt vattenspel av grunda rännor som bildar likt ett bevattningssystem. Vattenspelet är ett konstverk kallat Källflöden och får sitt vatten från amforor i olika sorters granit hämtade från länderna kring Bottenviken.

Torgets centrala parti är öppet och har mönster av en västerbottnisk vävteknik. Ytan ska användas vid arrangemang av olika slag och även kunna möbleras efter årstiderna. Vintertid byggs ibland en snölabyrint här. Sommartid kan platsen göras till en utomhusbio, en marknad eller blir ett rum för mera tillfälliga händelser.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.