Posthornet, Tengbomgruppen AB. Foto: Cecilia Parin

Posthornet

Posthornet i Lund, Tengbomgruppen AB.

Byggnadens innergård är navet för dess entréer och fyller en viktig funktion som utsikt från kontorslokalerna under arbetsdagen. Stor omsorg har lagts på gårdens golv, vars mönster och material – finslipad betong, trä och tegel med kanter av rosttrögt stål – har tagits fram i tätt samråd mellan hus- och landskapsarkitekt för att spela väl samman med rummets form och dess fasader och därmed skapa en vacker och harmonisk helhet. Växtvalet är anpassat till att gården mestadels ligger i skugga – vit och gul blomning lyser upp miljön tillsammans med ljusa, skira bladverk. Upphöjda planteringar utmed fasader fördröjer stuprörens takvatten innan det leds vidare.

I de lägen där solen letar sig ner på gården finns generösa bänkar för fikapausen. Gott om cykelplatser gör det enkelt att ta cykeln till jobbet. Gårdsrummet och dess fasader har fått en ljussättning som tillsammans med upplysta trapphus skapar en miljö som känns trygg, behaglig och välkomnande under dygnets och årets alla tider.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.