Park Paradiset, 02Landskap. Foto: Måns Berg.

Paradiset

Paradiset i Linköping, 02Landskap.

02landskap fick 2013 uppdraget av Linköpings kommun att gestalta och projektera parken Paradiset i Vallastaden. Utifrån temat tegar har 02landskap ritat en park som blir en viktig mötesplats i den nya stadsdelen med plats för odling, lek och rekreation.

En lager-på-lager struktur där böljande kullar, trädplanteringar och häckar skapar ett tydligt parkrum i det i övrigt platta landskapet. Ytterligare lager av gångar, diken, häckomgärdade odlingslotter och byggda element förstärker parkens karaktär. På höjden av kullarna har större parkträd planterats, närmare odlingarna växer fruktträd i rader. Klippta häckar ramar in lotterna och parken.

Att möjliggöra möten mellan människor är parkens huvuduppgift och förutom gemenskapen kring odlingen finns en dansbana, bryggan vid dammen, grillplatser, sittplatser, lekplatser och fria gräsytor. En park för både vardag och fest, där kvällspromenaden med hunden, dansen runt midsommarstången, skördefesten och dagisutflykten är självklara aktiviteter

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.