Panorama terrass i Rinkeby, Sweco arkitekter. Foto: Anders Bobert

Panoramaterrass i Rinkeby

Panoramaterrass i Rinkeby, Stockholm. Sweco arkitekter

Panoramaterrassen består av en utsiktsplattform som vetter mot Järvafältets rekreationsmiljö. Terrassen är kopplad till en lång, lutande gångväg vilken leder ner till vad som är Stockholms längsta grönkil.

Terrassen är utformad som en lätt, öppen träkonstruktion där ljus från invändiga reflektorer får den 7 meter höga volymen att lysa som en lykta kvällstid. Kopplad till terrassen finns en 110 m lång, tung ramp i granitblock som smalnar av i ett sken-perspektiv. Rampen är möblerad med soffor, träd och skulpturer.

Syftet med projektet har varit att addera en ny attraktion till Rinkeby, en plats med upplevelsekvaliteter som fungerar som en samlande punkt och ger karaktär och stolthet åt stadsdelen. För det dessutom att koppla ihop Rinkeby med de andra stadsdelarna runt Järva för att åstadkomma meningsfull integration, vilket är en uttalad målsättning från stadens politiker. Detta är ett av de tillfällen där landskapsarkitektur kan göra politisk skillnad.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.