Östra Salabacke Magnoliaparken, Tengbom. Foto: Edvin Eriksson.

Östra Salabacke

Östra Salabacke i Uppsala, Tengbom.

Östra sala backe länkar ihop stadsdelarna Sala backe och Årsta och blir en stadsmiljö med bostäder, service och arbetsplatser. Området är uppdelat i fem etapper där hela området tidigare var en kraftledningsgata. I vardera av dem fem etapper anläggs mindre parker och torg som ska bli viktiga mötesplatser med plats både återhämtning och rekreation. På gatorna anläggs regnbäddar. Inom etapp två anläggs Näckrosparken, Snickarplan, Magnoliaparken och Anders Diös Torg. Näckrosparken ramas in med vegetation och i mitten anläggs en central gräsmatta inramad av ett trädäck. Snickarplan har fått böljande frodiga planteringar under en befintlig allé som agerar bakgrund till nya sittplatser. Magnoliaparken är en aktiv plats där en stor klätterlek anlagts, inramad med magnolior. Anders Diös Torg blir en central plats och länk mellan Sala backe med Årsta torg. Torget är utformat med inspiration från 50-talet med mönster på markbeläggningen, små hus med perforerat mönster och specialritad belysning.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.