Östra Salabacke Magnoliaparken, Tengbom. Foto: Edvin Eriksson.

Östra Salabacke

Östra Salabacke i Uppsala, Tengbom.

Östra sala backe länkar ihop stadsdelarna Sala backe och Årsta och blir en stadsmiljö med bostäder, service och arbetsplatser. Området är uppdelat i fem etapper där hela området tidigare var en kraftledningsgata. I vardera av dem fem etapper anläggs mindre parker och torg som ska bli viktiga mötesplatser med plats både återhämtning och rekreation. På gatorna anläggs regnbäddar. Inom etapp två anläggs Näckrosparken, Snickarplan, Magnoliaparken och Anders Diös Torg. Näckrosparken ramas in med vegetation och i mitten anläggs en central gräsmatta inramad av ett trädäck. Snickarplan har fått böljande frodiga planteringar under en befintlig allé som agerar bakgrund till nya sittplatser. Magnoliaparken är en aktiv plats där en stor klätterlek anlagts, inramad med magnolior. Anders Diös Torg blir en central plats och länk mellan Sala backe med Årsta torg. Torget är utformat med inspiration från 50-talet med mönster på markbeläggningen, små hus med perforerat mönster och specialritad belysning.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.