Östra Drottninggatan, Karavan landskapsarkitekter. Foto: Jann Lipka

Östra Drottninggatan

Östra Drottninggatan i Gävle, Karavan landskapsarkitekter.

Östra drottninggatan är en viktig förbindelse mellan Centralstationen, Centrumhållplatsen vid Rådhustorget och Stortorget. Målet med projektet har varit att ta fram en vision som stärker Drottninggatans roll i staden och gör den till en självklar målpunkt för både shopping och vistelse. En gågata med tydlig karaktär; modern, mysig, småskalig, inbjudande – en kontrast till de stora shoppinggalleriorna.

Fler målpunkter föreslås längs med sträckan som är 300 m lång och omfattar fem kvarter; sittplatser i olika former, dricksfontän för besökare och hundar, medborgarförslaget Walk of Fame med presentation av gävlebor, konst, träd, blomsterprakt mm för att väcka nyfikenhet och få besökare att stanna upp och uppleva det som gatan erbjuder.

Karavan har tillsammans med Black ljusdesign tagit fram en linspänd belysning som bildar ett tak och förstärker identiteten och upplevelsen av en småskalig gata. Inspiration till armaturen har hämtats från Gästriklands landskapsblomma liljekonvalj.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.