Österledens förskola, Johanna Dehlin Landskap. Foto: Johanna Dehlin.

Österledens förskola

Österledens förskola i Uppsala, Johanna Dehlin Landskap.

Österledens förskola är en tillfällig förskola som ska finnas på platsen i 2-5 år. Gräsytor, buskar, träd och grusytor bevaras på alla ställen där det är möjligt. En asfaltsslinga löper genom gården och gör det möjligt för alla barn och vuxna att vara delaktiga i gårdens aktiviteter. Buskar gallras ut till lekbuskage. Nedklippt sly bevaras inom en grusyta där också blommor som rallarros får växa fritt. Stammarna till de träd som har behövts tagits ned placeras ut i slyskogen och bildar balansstockar. Slamfärgat och obehandlat virke används till lekbåt, lekhus, sandlåda och bänkar. Förskolegården delas in i tematiserade zoner med olika grader av aktivitet och lugn.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.