Österledens förskola, Johanna Dehlin Landskap. Foto: Johanna Dehlin.

Österledens förskola

Österledens förskola i Uppsala, Johanna Dehlin Landskap.

Österledens förskola är en tillfällig förskola som ska finnas på platsen i 2-5 år. Gräsytor, buskar, träd och grusytor bevaras på alla ställen där det är möjligt. En asfaltsslinga löper genom gården och gör det möjligt för alla barn och vuxna att vara delaktiga i gårdens aktiviteter. Buskar gallras ut till lekbuskage. Nedklippt sly bevaras inom en grusyta där också blommor som rallarros får växa fritt. Stammarna till de träd som har behövts tagits ned placeras ut i slyskogen och bildar balansstockar. Slamfärgat och obehandlat virke används till lekbåt, lekhus, sandlåda och bänkar. Förskolegården delas in i tematiserade zoner med olika grader av aktivitet och lugn.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.