Oasen

Oasen i Malmö, Tengbomgruppen AB.

Oasen, även kallad Hälsokällan, är en kulturhistoriskt värdefull park på sjukhusområdet i Malmö. Parken anlades 1905 som en representativ parkmiljö i anslutning till sjukhusets dåvarande huvudentré. Före ombyggnationen var parken sliten och upplevdes otrygg med stora buskage och dålig belysning.

I parken står flera stora träd, vissa över 100 år gamla. Bevarandet av dessa har varit utgångspunkt i gestaltningen. Grönytorna har varsamt restaurerats och genom avancerad markteknik har trädens överlevnad och välmående kunnat säkerställas. Genom parken löper ett diagonalt gångstråk belagt med grus. Murar av granit i varierande höjd ramar in de centrala grönytorna.

Tre äldre skulpturer har restaurerats och placerats på nya platser i parken. Skulpturerna inkorporerar vatten i form av porlandefontäner eller stilla vattenspeglar. De omges av nya planteringar som skapar ett respektfullt möte mellan gammalt och nytt. Parken håller två cykelhus som har en varierad träfasad med fasadgrönska.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.