Oasen

Oasen i Malmö, Tengbomgruppen AB.

Oasen, även kallad Hälsokällan, är en kulturhistoriskt värdefull park på sjukhusområdet i Malmö. Parken anlades 1905 som en representativ parkmiljö i anslutning till sjukhusets dåvarande huvudentré. Före ombyggnationen var parken sliten och upplevdes otrygg med stora buskage och dålig belysning.

I parken står flera stora träd, vissa över 100 år gamla. Bevarandet av dessa har varit utgångspunkt i gestaltningen. Grönytorna har varsamt restaurerats och genom avancerad markteknik har trädens överlevnad och välmående kunnat säkerställas. Genom parken löper ett diagonalt gångstråk belagt med grus. Murar av granit i varierande höjd ramar in de centrala grönytorna.

Tre äldre skulpturer har restaurerats och placerats på nya platser i parken. Skulpturerna inkorporerar vatten i form av porlandefontäner eller stilla vattenspeglar. De omges av nya planteringar som skapar ett respektfullt möte mellan gammalt och nytt. Parken håller två cykelhus som har en varierad träfasad med fasadgrönska.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.