Nya Munkebäck, 02Landskap. Foto: Ulf Celander.

Nya Munkebäck

Nya Munkebäck i Göteborg, 02Landskap.

Nya Munkebäck består av fyra bostadskvarter inspirerade av landskapstyperna hed, äng, lund, hage, fjäll och vägren. Utgångspunkt har varit att skapa varierade stadsrum med hög biologisk mångfald med olika biotoper som förebild. Social hållbarhet har varit ledmotiv genom hela projektet. Därav har stort fokus varit på utformning av offentliga och halvoffentliga stråk och platser, att skapa formella och informella mötesplatser och småskaliga inbjudande bostadsgårdar.
Med varsamt utformade detaljer och välavvägda material blir gården en plats som lockar till lek och umgänge. Gårdarna flätas samman med publika delar för genomfart eller tillfälliga pauser vid bänkar och torgytor. Pergolor, bänkar, cykelställ, murar mm är specialritade och noggrant detaljerad för att skapa upplevelserika miljöer i mänsklig skala. De privata gårdarna särskiljer sig i växtmaterial och formspråk men helheten binds samman av ett större semiprivat rum och publika stråk, där form och material är enhetliga.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.