Nya Munkebäck, 02Landskap. Foto: Ulf Celander.

Nya Munkebäck

Nya Munkebäck i Göteborg, 02Landskap.

Nya Munkebäck består av fyra bostadskvarter inspirerade av landskapstyperna hed, äng, lund, hage, fjäll och vägren. Utgångspunkt har varit att skapa varierade stadsrum med hög biologisk mångfald med olika biotoper som förebild. Social hållbarhet har varit ledmotiv genom hela projektet. Därav har stort fokus varit på utformning av offentliga och halvoffentliga stråk och platser, att skapa formella och informella mötesplatser och småskaliga inbjudande bostadsgårdar.
Med varsamt utformade detaljer och välavvägda material blir gården en plats som lockar till lek och umgänge. Gårdarna flätas samman med publika delar för genomfart eller tillfälliga pauser vid bänkar och torgytor. Pergolor, bänkar, cykelställ, murar mm är specialritade och noggrant detaljerad för att skapa upplevelserika miljöer i mänsklig skala. De privata gårdarna särskiljer sig i växtmaterial och formspråk men helheten binds samman av ett större semiprivat rum och publika stråk, där form och material är enhetliga.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.