Nöten 5, ÅWL Arkitekter. Foto: Johan Eldrot.

Nöten 5

Nöten 5 i Solna, ÅWL Arkitekter.

När de kulturhistoriskt skyddade kontorsbyggnaderna skulle rustas upp, togs ett helhetsgrepp om fastigheten för att även förnya och anpassa utomhusmiljöerna.

Projektet genomsyras av ett starkt koncept från början till slut med inspiration från dataspelet Tetris. Gestaltningen för entrétorget och gårdarna har sin utgångspunkt i de säregna betongfasaderna. Dess linjära formspråk har speglats ner på marken och i form av randningar i den platsgjutna betongen. Inom ramarna för konceptet har grönskande, trivsamma och välkomnade miljöer skapats med tydligare koppling till varandra och med fler öppningar ner mot Bällstaviken.

Växter har valts efter vad som attraherar pollinerare. Vi har samarbetat med experter under projektets gång för att få humlor och bin att trivas på platsen och öka i antal. Vi har bland annat ritat in en bibädd och fällda träd har sparats som död ved. På så vis har boplatser skapats åt en mängd insekter som är så viktiga för ekosystemtjänsterna i staden.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.