Norra stationsparken, AJ Landskap. Foto: Kasper Dudzik.

Norra stationsparken

Norra stationsparken i Stockholm, AJ Landskap.

Norra stationsparken kommer att bli
Hagastadens nya stadsdelspark. Den nordsydliga
delen av parken är anlagd och är
utformad som en serie tydliga rektangulära
terrasserade lek- aktivitets- och parkytor för
olika åldersgrupper. Parken sluttar kraftigt
från norr till söder och tar upp en höjdskillnad
på fem meter. Ett rampsystem slingrar sig
genom parken och ökar tillgängligheten. Mellan
ramperna skapas parkrum med aktivitetsbaserat
innehåll som lockar till lek och rörelse.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.