Norra stationsparken, AJ Landskap. Foto: Kasper Dudzik.

Norra stationsparken

Norra stationsparken i Stockholm, AJ Landskap.

Norra stationsparken kommer att bli
Hagastadens nya stadsdelspark. Den nordsydliga
delen av parken är anlagd och är
utformad som en serie tydliga rektangulära
terrasserade lek- aktivitets- och parkytor för
olika åldersgrupper. Parken sluttar kraftigt
från norr till söder och tar upp en höjdskillnad
på fem meter. Ett rampsystem slingrar sig
genom parken och ökar tillgängligheten. Mellan
ramperna skapas parkrum med aktivitetsbaserat
innehåll som lockar till lek och rörelse.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.