Nobelberget, Urbio. Foto: Mattias Gustafsson.

Nobelberget

Nobelberget i Stockholm, Urbio.

I gränslanden mellan Hammarby Sjöstad och Sickla ligger det forna industriområdet Nobelberget vilket nu genomgår en omfattande stadsutveckling. Här ska, när hela området är färdigutvecklat, ska finnas 550 nya bostäder, nya kontorslokaler i den gamla Formalinfabriken, förskola i den före detta Panncentralen samt verksamheter i bottenplan i strategiska lägen. Urbio ritar bland annat det nya Sicklastråket och Nobelparkens entréområde med ny lekplats, gator, bostadsgård, förskolegård och torgytor. Stort fokus i gestaltningsarbetet ligger på att väva in urbana ekosystemtjänster och att bidra med en platsunik hemkänsla. Ett fokusområde har varit att gestalta och synliggöra vattnets väg. På gatorna leds dagvattnet till regnbäddar och skelettjordar för gatuträden. På gården i det första bostadskvarteret är synliga dagvattenrännor från stuprör som leds mot en regnsänka närmast berget.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.