Nobelberget, Urbio. Foto: Mattias Gustafsson.

Nobelberget

Nobelberget i Stockholm, Urbio.

I gränslanden mellan Hammarby Sjöstad och Sickla ligger det forna industriområdet Nobelberget vilket nu genomgår en omfattande stadsutveckling. Här ska, när hela området är färdigutvecklat, ska finnas 550 nya bostäder, nya kontorslokaler i den gamla Formalinfabriken, förskola i den före detta Panncentralen samt verksamheter i bottenplan i strategiska lägen. Urbio ritar bland annat det nya Sicklastråket och Nobelparkens entréområde med ny lekplats, gator, bostadsgård, förskolegård och torgytor. Stort fokus i gestaltningsarbetet ligger på att väva in urbana ekosystemtjänster och att bidra med en platsunik hemkänsla. Ett fokusområde har varit att gestalta och synliggöra vattnets väg. På gatorna leds dagvattnet till regnbäddar och skelettjordar för gatuträden. På gården i det första bostadskvarteret är synliga dagvattenrännor från stuprör som leds mot en regnsänka närmast berget.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.