När asfalt brister och blommar, Landskapslaget. Foto: Ellen Sundin.

När asfalt brister och blommar

När asfalt brister och blommar, Stockholm, Landskapslaget.

En kal, hård och slitageutsatt gård förvandlas med hjälp av nya planteringar till en grönskande och trivsam bostadsmiljö. På ett bjälklag med endast asfalt anläggs specialanpassade växtbäddar där frön och torktåliga växter frodas.
Växterna skapar ett långsamt färgfyrverkeri som varierar under säsongen och över åren. Första året blommar ettåriga ängsblommor som möjliggör för de fleråriga växterna att etablera sig. Växternas blomning gynnar pollinatörer och dessutom placeras död ved i planteringarna, allt för att skapa goda livsförutsättningar insekter och bidra till biologisk mångfald. Planteringarna har kantigt organiska former i syfte att bryta de rationella linjerna i området. Växtsubstratet är en blandning av grus och resttegel.
Landskapslaget har projekterat området i samarbete med beställare, entreprenör och olika specialister. En första pilotdel har byggts och utvärderas inför nästa etapp. Projektet har beviljats stöd från Boverkets satsning för gröna och trygga samhällen.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.