När asfalt brister och blommar, Landskapslaget. Foto: Ellen Sundin.

När asfalt brister och blommar

När asfalt brister och blommar, Stockholm, Landskapslaget.

En kal, hård och slitageutsatt gård förvandlas med hjälp av nya planteringar till en grönskande och trivsam bostadsmiljö. På ett bjälklag med endast asfalt anläggs specialanpassade växtbäddar där frön och torktåliga växter frodas.
Växterna skapar ett långsamt färgfyrverkeri som varierar under säsongen och över åren. Första året blommar ettåriga ängsblommor som möjliggör för de fleråriga växterna att etablera sig. Växternas blomning gynnar pollinatörer och dessutom placeras död ved i planteringarna, allt för att skapa goda livsförutsättningar insekter och bidra till biologisk mångfald. Planteringarna har kantigt organiska former i syfte att bryta de rationella linjerna i området. Växtsubstratet är en blandning av grus och resttegel.
Landskapslaget har projekterat området i samarbete med beställare, entreprenör och olika specialister. En första pilotdel har byggts och utvärderas inför nästa etapp. Projektet har beviljats stöd från Boverkets satsning för gröna och trygga samhällen.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.