Munksjökajen, 02Landskap. Foto: Ulf Celander.

Munksjökajen

Munksjökajen i Jönköping, 02Landskap.

Munksjökajen präglas av aktiva och nedlagda industribyggnader från mitten av 1800-talet. I gestaltningen får befintliga kvalitéer komma fram samtidigt som tillägg av funktioner och detaljer ger kajen ökad attraktivitet; ett grönt och livfullt stråk med industriell karaktär. Kajen tillgängliggörs och trånga passager överbryggas via en breddning av kajen i form av en träbrygga. Huvudrörelsen kopplar samman ett pärlband av platser med nya aktiviteter. Sittplatser, lek och aktivitetsytor utformas för att möjliggöra möten mellan grupper vars vägar sällan korsas.
Gestaltningen tar fasta på några få utvalda material grundade på platsens karaktär; betong, tegel, trä och stenmjöl. Planteringar med platsanpassad vegetation bidrar med ökad biologisk mångfald. För att hantera en framtida höjning av sjöns vattennivå har ett tillägg i form av en platsgjuten betongmur som löper längs kajens yttre kant anlagts. I väl valda lägen får muren funktion som sittmöbel.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.