Minnesklinikens takträdgård, White arkitekter. Foto: Johan Bavman.

Minnesklinikens takträdgård

Minnesklinikens takträdgård i Malmö, White arkitekter.

I ett nära samarbete med forskare (SLU), psykologer, läkare och vårdpersonal från Minneskliniken i Malmö har White skapat en unik trädgård på en takterrass mitt i staden.
Trädgården är ett ambitiöst försök att skapa förutsättningar för läkande grönska och stöd till den konventionella vården med patienter, anhöriga och personal i fokus. 
En walk&talk-slinga utgör navet i utformningen. Den formerar sig kring en central plats kantad av vintergröna häckar, en plats för fysiska aktiviteter såsom yoga och sjukgymnastik. Kopplad till slingan finns flertalet mindre och intimare platser för möten och samtal mellan patienter och personal. Alla utformade med sin specifika karaktär. 
På terrassen finns också plats för terapeutisk odling, en träningsbro, en rospergola och ett vattenspel. Planteringar med stor variations- och artrikedom tillsammans med skiftande markmaterial gör terrassen intressant året om, men skapar också möjlighet för igenkänning hos patienterna i en trygg och vacker miljö.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.