Mimers trapp, Tengbom. Foto: Jansin Hammarling.

Mimers trapp

Mimers trapp i Stockholm, Tengbom.

En trappa är inte bara en passage – det är en mötesplats, en paus mellan miljöer, livets läktare. Med detta i bakhuvudet ritade vi Mimers trapp – en yta anpassad efter studenternas beteenden. Mimers Trapp på KTH är en del av Akademiska Hus satsning för att främja sociala vistelsevärden och stimulera flöden och event med en generös trappanläggning mellan Huvudbyggnaden och Sing-Sing. Grovt pikhamrade röda fasadstenar samt smågatsten har tillvaratagits från campusområdet med syfte att skapa en sammanhållen design på platsen. Sammantaget har projektet en mycket hög detaljering i material, svensk natursten i trappa, gradänger, markbeläggningar, terrass och socklar harmoniserar i KTH:s rådande rödgråa nyanser i svensk granit och bränt tegel. Tengbom landskap har haft ett övergripande ansvar för den arkitektoniska helheten inklusive ljusdesign i projektet. I augusti 2021 invigdes trappan för att välkomna studenterna lagom till terminsstart.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.