Mimers trapp, Tengbom. Foto: Jansin Hammarling.

Mimers trapp

Mimers trapp i Stockholm, Tengbom.

En trappa är inte bara en passage – det är en mötesplats, en paus mellan miljöer, livets läktare. Med detta i bakhuvudet ritade vi Mimers trapp – en yta anpassad efter studenternas beteenden. Mimers Trapp på KTH är en del av Akademiska Hus satsning för att främja sociala vistelsevärden och stimulera flöden och event med en generös trappanläggning mellan Huvudbyggnaden och Sing-Sing. Grovt pikhamrade röda fasadstenar samt smågatsten har tillvaratagits från campusområdet med syfte att skapa en sammanhållen design på platsen. Sammantaget har projektet en mycket hög detaljering i material, svensk natursten i trappa, gradänger, markbeläggningar, terrass och socklar harmoniserar i KTH:s rådande rödgråa nyanser i svensk granit och bränt tegel. Tengbom landskap har haft ett övergripande ansvar för den arkitektoniska helheten inklusive ljusdesign i projektet. I augusti 2021 invigdes trappan för att välkomna studenterna lagom till terminsstart.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.