Melonparken, AJ Landskap. Foto: Kasper Dudzik.

Melonparken

Melonparken i Stockholm, AJ Landskap.

Melonparken är en långsträckt stadsdelspark
i Hässelby. Den knyter samman omgivande
bostadsområden och består av öppna gräsytor
omgivna av skogsklädda höjder. Vi har utvecklat
parken med nya tillägg som befolkar och aktiverar
området. Parken utvecklas med en serie av
parkrum. Besökaren lockas att komma nära
vardagsnaturen genom nya platsbildningar med
tydlig gestaltning. Målet har varit att parken ska
bli en grön mötesplats i stadsdelen med plats för
barn, unga, vuxna och äldre, där parkens ekologiska
värden samtidigt bevaras och stärks.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.