Melonparken, AJ Landskap. Foto: Kasper Dudzik.

Melonparken

Melonparken i Stockholm, AJ Landskap.

Melonparken är en långsträckt stadsdelspark
i Hässelby. Den knyter samman omgivande
bostadsområden och består av öppna gräsytor
omgivna av skogsklädda höjder. Vi har utvecklat
parken med nya tillägg som befolkar och aktiverar
området. Parken utvecklas med en serie av
parkrum. Besökaren lockas att komma nära
vardagsnaturen genom nya platsbildningar med
tydlig gestaltning. Målet har varit att parken ska
bli en grön mötesplats i stadsdelen med plats för
barn, unga, vuxna och äldre, där parkens ekologiska
värden samtidigt bevaras och stärks.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.