Malmparken

Malmparken i Sollentuna, AJ Landskap.

Malmparken är Sollentunas nya stadspark och den största parksatsningen i kommunen på många år. Intentionen är att Malmparken ska bidra till en god stadsutveckling och är en av kommunens satsningar för att länka samman centrala Sollentuna med den storskaligare bebyggelsen väster om järnvägen.
Malmparken utformas som en tydligt avgränsad stadspark med aktiva och värdetäta zoner kring en stor öppen gräsyta med en plaskdamm, parkens kärna. Parken kantas av gångstråk på alla sidor, där Tusbystråket i väster är mest frekventerat.

I väster förläggs parkens huvudentré med ett litet parktorg, blomsterplanteringar, sittplatser och markbeläggning i stjärnformer. Entrétorget ansluter till en större temalekplats och plaskdammen och den stora öppna gräsytan i parkens mitt. I parkens östra finns mer aktiva ytor med bollytor, skridsko på vintern, fotboll och beachvolley på sommaren.

Parken omgärdas av en tydlig ram med träd och sittbara breda murelement i tegel. Murelementen tillåts växla läge och ger plats för sittplatser, planteringar, bouleplaner med mera i bra sollägen och där mycket folk rör sig. Murelementen bildar en tydlig gräns men har breda öppningar som ger entréer och bjuder in till vistelse i parken.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.