Malmö idrottsgrundskola, Sweco Architects. Foto: Ann-Sofie Johansson

Malmö idrottsgrundskola

Malmö idrottsgrundskola, Sweco Architects.

Skolgården på Malmö Idrottsgrundskola är en utemiljö för högstadieungdomar med ytor för både avkoppling och aktivitet. De östra delarna har en tydlig parkkaraktär med stora grönytor och trädplanteringar. Parken har även integrerade element för ekosystemtjänster såsom dagvattenhantering och biologisk mångfald. Skolgårdens övriga rum erbjuder flera olika aktiviteter för rörelse och utmaning i form av ytor för sportlek, såsom sandbollplan, boulderklippor och utegym. På taket av sporthallen finns en stor terrass med planteringar och sittplatser där eleverna kan hänga mellan sina lektioner. Där finns även möjlighet till utomhuspedagogik och odling av ätbara örter. Skolgården korsas av två gång- och cykelstråk som möts vid skolans entré. Vid denna nod finns även en torgplats inramad av träd och sittmöbler.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.