Malmö idrottsgrundskola, Sweco Architects. Foto: Ann-Sofie Johansson

Malmö idrottsgrundskola

Malmö idrottsgrundskola, Sweco Architects.

Skolgården på Malmö Idrottsgrundskola är en utemiljö för högstadieungdomar med ytor för både avkoppling och aktivitet. De östra delarna har en tydlig parkkaraktär med stora grönytor och trädplanteringar. Parken har även integrerade element för ekosystemtjänster såsom dagvattenhantering och biologisk mångfald. Skolgårdens övriga rum erbjuder flera olika aktiviteter för rörelse och utmaning i form av ytor för sportlek, såsom sandbollplan, boulderklippor och utegym. På taket av sporthallen finns en stor terrass med planteringar och sittplatser där eleverna kan hänga mellan sina lektioner. Där finns även möjlighet till utomhuspedagogik och odling av ätbara örter. Skolgården korsas av två gång- och cykelstråk som möts vid skolans entré. Vid denna nod finns även en torgplats inramad av träd och sittmöbler.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.