Lilla Kvarnholmens lekplats, ÅWL Arkitekter. Foto: Felix Gerlach.

Lilla Kvarnholmens lekplats

Lilla Kvarnholmens lekplats, Nacka, ÅWL Arkitekter.

ÅWL fick i samband med nyexploatering på Kvarnholmen uppdraget att utforma en ny lekplats. Platsen ligger i en södervänd slänt med vacker utsikt över Svindersviken.
Utgångspunkten för lekparkens gestaltning har varit att bevara men framför allt utveckla platsens befintliga egenskaper. Att bevara skogssluttningens dramatik som källa för lek och fantasi men samtidigt göra den tillgänglig för alla barn. Lek- och vistelseytor har utformats så att så mycket som möjligt av den befintliga vegetationen har kunnat sparas, vilket gör att lekplatsen känns naturlig och självklar i sin kontext.
Platsen binder samman och stärker kopplingen mellan det nya och gamla Kvarnholmen i form av en kvarnmiljö i miniatyr. Här möter landskapsarkitektur scenografi genom konstnären och scenografen Tor Svae och snickeriet Tamano vars uppdrag var att utforma och bygga upp kvarnmiljön. Kring lekplatsen finns flera funktioner, kvaliteter och målpunkter som gör lekparken till en social plats för alla åldersgrupper.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.