Lilla Kvarnholmens lekplats, ÅWL Arkitekter. Foto: Felix Gerlach.

Lilla Kvarnholmens lekplats

Lilla Kvarnholmens lekplats, Nacka, ÅWL Arkitekter.

ÅWL fick i samband med nyexploatering på Kvarnholmen uppdraget att utforma en ny lekplats. Platsen ligger i en södervänd slänt med vacker utsikt över Svindersviken.
Utgångspunkten för lekparkens gestaltning har varit att bevara men framför allt utveckla platsens befintliga egenskaper. Att bevara skogssluttningens dramatik som källa för lek och fantasi men samtidigt göra den tillgänglig för alla barn. Lek- och vistelseytor har utformats så att så mycket som möjligt av den befintliga vegetationen har kunnat sparas, vilket gör att lekplatsen känns naturlig och självklar i sin kontext.
Platsen binder samman och stärker kopplingen mellan det nya och gamla Kvarnholmen i form av en kvarnmiljö i miniatyr. Här möter landskapsarkitektur scenografi genom konstnären och scenografen Tor Svae och snickeriet Tamano vars uppdrag var att utforma och bygga upp kvarnmiljön. Kring lekplatsen finns flera funktioner, kvaliteter och målpunkter som gör lekparken till en social plats för alla åldersgrupper.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.