Levande Stockholm, Sweco Architects. Foto: Ernst Henry.

Levande Stockholm

Levande Stockholm, Sweco Architects.

Levande Stockholm är Stockholms stads konceptnamn som innefattar arbetet med tillfälliga platser i form av sommargågator, sommartorg och pop up-parker. Syftet är att levande göra stadens offentliga rum, skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv. Det erbjuder offentliga mötesplatser på ytor som annars inte uppmuntrar till vistelse och häng, eller som i vanliga fall upptas av biltrafik och parkering. Inom Levande Stockholm har Sweco Architects arbetat med möbleringsplaner för flera av Stockholms stads sommargågator och sommartorg. Teamet har ritat en möbelserie med modultänk som är anpassad för tillfällig möblering av gator. Samt arbetat med att ta fram en manual för hur man kan stänga av en parkering och utnyttja den som en liten fickpark – en parklet. Inom uppdraget har även arbetats med pionjärprojektet pop up-parken Fatbursparken, sommarblomsprogrammet och en verktygslåda som ska ligga som grund till det fortsatta arbetet med möblering av tillfälliga platser och gaturum.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.