Lek det du inte vet

Lek det du inte vet, Landskapslaget AB.

Som början på en lång exploatering runt Sicklaskolan i Nacka fick Landskapslaget ett konstuppdrag att utveckla innehåll för en tillfällig plats bredvid en byggarbetsplats. Genom en serie fysiska objekt skapades rum för spontana möten och lek.

Tillsammans med Sicklaskolan undersöktes vad och hur vi leker. I stället för att fråga vad barnen vill ha på platsen, vilket begränsar deras fantasi, var intentionen att de själva skulle undersöka vad platsen är, kan vara och deras förhållande till den.

Samtalen och aktiviteterna som utbyttes med barnen och materialen som samlades in, vägledde gestaltningen av objekten för platsen. Ett interaktivt plank uppfördes på platsen och fungerar som en fond för olika slags möten mellan besökare och de boende i området. Platsens befintliga objekt som stenblock, tegelstenar, betonggrisar, brädor och objekt kvarlämnade frånschakten och rivningen av den befintliga byggnaden återanvändes för att skapa lekobjekt och möbler.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.