Lek det du inte vet

Lek det du inte vet, Landskapslaget AB.

Som början på en lång exploatering runt Sicklaskolan i Nacka fick Landskapslaget ett konstuppdrag att utveckla innehåll för en tillfällig plats bredvid en byggarbetsplats. Genom en serie fysiska objekt skapades rum för spontana möten och lek.

Tillsammans med Sicklaskolan undersöktes vad och hur vi leker. I stället för att fråga vad barnen vill ha på platsen, vilket begränsar deras fantasi, var intentionen att de själva skulle undersöka vad platsen är, kan vara och deras förhållande till den.

Samtalen och aktiviteterna som utbyttes med barnen och materialen som samlades in, vägledde gestaltningen av objekten för platsen. Ett interaktivt plank uppfördes på platsen och fungerar som en fond för olika slags möten mellan besökare och de boende i området. Platsens befintliga objekt som stenblock, tegelstenar, betonggrisar, brädor och objekt kvarlämnade frånschakten och rivningen av den befintliga byggnaden återanvändes för att skapa lekobjekt och möbler.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.