Kyrkviken, Nyréns Arkitektkontor och Sweco Sverige. Foto: Tomas Klomp.

Kyrkviken

Kyrkviken, Nacka, Nyréns Arkitektkontor och Sweco Sverige.

En park och strandpromenad som renar vatten

Bryggorna i Kyrkviken och den integrerade skärmbassängen är en del i ett större grepp för att hantera stora delar av Nackas dagvatten och skyfall. Platsen utmed Järlaleden mellan Sickla och Ekudden är nämligen en lågpunkt där stora mängder vatten samlas. Platsen har planerats för en kombinerad dagvattenanläggning och stadsdelspark med strandpromenad och bryggor utmed Kyrkviken. Platsen är tänkt att fungera dels som områdets reningsverk för dagvatten, dels som de framtida och nuvarande stadsbornas stadsdelspark för rekreation. Dessa två funktioner har varit styrande förutsättningar i gestaltningen. Idén för parken och strandpromenaden har varit att skapa en stiliserad natur med flera olika typer av rum, både lugna och aktiva. Förslaget för parken och bryggorna binder ihop bilder av stad och natur genom tydliga linjer och former i samspel med friväxande vegetation. Enkla men vackra naturmaterial som sten, trä och grus har använts.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.