Kyrkogatan Mora, Sweco Sverige AB. Foto: Linnea Svensson.

Kyrkogatan Mora

Kyrkogatan Mora, Sweco Sverige AB.

Moras gågata, Kyrkogatan, har fått ett nytt utseende genom ny markbeläggning av lokalt bruten sten, tillgänglighetsanpassade entréer, planteringar och belysning. Visionen har varit att skapa en levande stadskärna där fotgängaren står i fokus, vilket går hand i hand med kommunens strävan efter att skapa ett attraktivt och hållbart Mora.
För att avlasta det befintliga vatten-och avloppssystemet vid intensiva skyfall, har uppdraget även inneburit att ta fram ett kompletterande system. Detta har resulterat i ett system där dagvattnet tillgodogörs växtbäddarna och överskottet leds vidare till ett öppet fördröjningsmagasin. Dagvattenrännan som löper längs med gågatan är gestaltat med egendesignad kurbits och är ett exempel på hur en teknisk lösning kan fungera som ett identitetsskapande element i utformningen.
Genom gatans nya gestaltning kan skyfall lättare tas omhand, stadens invånare har fått fler platser att mötas på och entréer har blivit tillgängliga genom ramper och tydliga ledstråk.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.