Kvarteret Muddus, Landskapslaget. Foto: Carlos Valencia.

Kvarteret Muddus

Kvarteret Muddus i Stockholm, Landskapslaget.

Norra Djurgårdsstadens rödaste kvarter med sitt intima gröna trädgårdsrum. Gården är bostädernas egen trädgård dit alla boende är välkomna. Planteringar i vindlande mjuka former och ett sammanhållande enhetligt golv. I gårdsrummets mitt finns en öppen mjukt skulpterad gräsmatta med intilliggande lekmöjligheter som sandlåda, lekskulpturer och en gräskulle. Växtligheten på gården är mångfacetterad med örter som avlöser varandra i blomning, träd med vackra stammar eller lövverk och gröna häckar som avgränsar uteplatserna. Växtmotivet finns även på cykelparkeringens tak med sedumväxter eller i bänkarnas ormbunksmönster. Belysningspollare ger en spännande ljusbild vinter- och nattid med spridda ljuspunkter över gården. Gården öppnar sig mot ljuset i söder där trappor leder ned till Madängsgatan.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.