Kvarteret Muddus, Landskapslaget. Foto: Carlos Valencia.

Kvarteret Muddus

Kvarteret Muddus i Stockholm, Landskapslaget.

Norra Djurgårdsstadens rödaste kvarter med sitt intima gröna trädgårdsrum. Gården är bostädernas egen trädgård dit alla boende är välkomna. Planteringar i vindlande mjuka former och ett sammanhållande enhetligt golv. I gårdsrummets mitt finns en öppen mjukt skulpterad gräsmatta med intilliggande lekmöjligheter som sandlåda, lekskulpturer och en gräskulle. Växtligheten på gården är mångfacetterad med örter som avlöser varandra i blomning, träd med vackra stammar eller lövverk och gröna häckar som avgränsar uteplatserna. Växtmotivet finns även på cykelparkeringens tak med sedumväxter eller i bänkarnas ormbunksmönster. Belysningspollare ger en spännande ljusbild vinter- och nattid med spridda ljuspunkter över gården. Gården öppnar sig mot ljuset i söder där trappor leder ned till Madängsgatan.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.