Hoppet förskola, Mareld landskapsarkitekter. Foto: Isak Bodin.

Hoppet förskola

Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.

Hoppet förskola är ett innovationsprojekt som fungerar som förebild för framtidens fossilfria byggnation. Vi har varit med under hela processen från koncept till byggprojektering samt under byggskedet för att nå en hög detaljeringsnivå i samarbete med entreprenören. Vi har arbetat utifrån begreppen minimera, biobaserade material, återbruk samt transport/lokala produkter. För landskapets del var att minimera en viktigast då vi bevarade så stor del som möjligt av befintliga natur och lekvärden samt minimerade schakter. Tillförda material är antingen biobaserade – svenskt obehandlat trä eller återbrukade, med ett fåtal undantag för lekredskap som verksamheten önskade. Alla material kom från lokala leverantörer.
Gestaltningen har en pedagogisk roll i att aktivera och tillgängliggöra naturtomten för alla genom upplevelser och händelser samt att hålla en hög gestaltningsnivå på det som är tillfört på platsen, i form av platsbyggda trästrukturer för lek, mm.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.