Kv Lagern torg- och parkstråk, Tengbom. Foto: Sten Jansin.

Kv Lagern torg- och parkstråk

Kv Lagern torg- och parkstråk i Solna. Tengbom, i samarbete med Sophie Tottie.

Torget är hjärtat i området, en offentlig plats som inbjuder till både lugnare vistelse och spontan lek. Här finns murar i natursten med specialritade sitsar i trä, möblering, busk- och perennplanteringar och ett flertal träd av olika arter. Här finns även dammar med vattenstrålar samt integrerad belysning.

Markbeläggningen utgörs av konstverket ”Stjärnskott” av Sophie Tottie. Ett viktigt gång-/cykelstråk korsar torgets södra del och leder vidare till Solnas övriga delar. Här möter Torgstråket det intilliggande parkstråket, en trivsam miljö i ett utsatt läge nära väg och spårväg.

Själva stråket hade redan sitt givna läge och behövde kompletteras med rum för vila och samvaro. Här skapades därför en serie av små torg och platsbildningar som ger möjlighet att stanna upp och njuta av solen och kanske en medhavd kaffe eller lunch. Det gällande gestaltningsprogrammet för området beskrev att platsen skulle gestaltas med en ”offentlig, samtida och urban grön karaktär”.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.