Kv Lagern torg- och parkstråk, Tengbom. Foto: Sten Jansin.

Kv Lagern torg- och parkstråk

Kv Lagern torg- och parkstråk i Solna, Tengbom.

Torget är hjärtat i området, en offentlig plats som inbjuder till både lugnare vistelse och spontan lek. Här finns murar i natursten med specialritade sitsar i trä, möblering, busk- och perennplanteringar och ett flertal träd av olika arter. Här finns även dammar med vattenstrålar samt integrerad belysning. Markbeläggningen utgörs av konstverket ”Stjärnskott” av Sophie Tottie. Ett viktigt gång-/cykelstråk korsar torgets södra del och leder vidare till Solnas övriga delar. Här möter Torgstråket det intilliggande parkstråket, en trivsam miljö i ett utsatt läge nära väg och spårväg. Själva stråket hade redan sitt givna läge och behövde kompletteras med rum för vila och samvaro. Här skapades därför en serie av små torg och platsbildningar som ger möjlighet att stanna upp och njuta av solen och kanske en medhavd kaffe eller lunch. Det gällande gestaltningsprogrammet för området beskrev att platsen skulle gestaltas med en ”offentlig, samtida och urban grön karaktär”.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.