Kristinebergs slottspark, Nivå landskapsarkitektur. Foto: Anders Thessing.

Kristinebergs slottspark

Kristinebergs slottspark i Stockholm, Nivå landskapsarkitektur.

Nivå har sedan 2010 arbetat med upprustning och ombyggnation av Kristinebergs Slottspark på Kungsholmen i Stockholm. Parkens äldsta delar är bevarade sedan 1700-talet, då lindalléerna etablerades. Parkens unika karaktär består av kombinationen naturvärden och en levande historisk miljö. Ett stort bestånd av gamla ekar, lindar och fruktträd utgör parkens mest grundläggande upplevelse och kvalitét. Parken kommer att fungera som en stadsdelspark för Nordvästra Kungsholmen. De första etapperna med ny lekplats, upprustade lindalléer, konstprojekt samt omfattande nyplantering i de västra delarna är färdigställda, medan parkens östra delar är under planering. Utformningen av nya element styrs av ett samlande koncept med utgångspunkt i flätning av nytt och gammalt, verksamhet och park, och synliggör parken som en helhet.

I samarbete med Stockholm Konst har parken tillförts ett omfattande konstprogram, genom designgruppen Front och konstnär Ebba Matz.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.