Kristinebergs slottspark, Nivå landskapsarkitektur. Foto: Anders Thessing.

Kristinebergs slottspark

Kristinebergs slottspark i Stockholm, Nivå landskapsarkitektur.

Nivå har sedan 2010 arbetat med upprustning och ombyggnation av Kristinebergs Slottspark på Kungsholmen i Stockholm. Parkens äldsta delar är bevarade sedan 1700-talet, då lindalléerna etablerades. Parkens unika karaktär består av kombinationen naturvärden och en levande historisk miljö. Ett stort bestånd av gamla ekar, lindar och fruktträd utgör parkens mest grundläggande upplevelse och kvalitét. Parken kommer att fungera som en stadsdelspark för Nordvästra Kungsholmen. De första etapperna med ny lekplats, upprustade lindalléer, konstprojekt samt omfattande nyplantering i de västra delarna är färdigställda, medan parkens östra delar är under planering. Utformningen av nya element styrs av ett samlande koncept med utgångspunkt i flätning av nytt och gammalt, verksamhet och park, och synliggör parken som en helhet.

I samarbete med Stockholm Konst har parken tillförts ett omfattande konstprogram, genom designgruppen Front och konstnär Ebba Matz.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.