Koppången 4, Topia Landskapsarkitekter. Foto: Tegelmäster.

Koppången 4

Koppången 4, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, Topia Landskapsarkitekter.

Kvarteret Koppången 4 är en del av området Brofästet i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Husen ritades av Varg arkitekter med hög miljöcertifiering.

Längs fasaderna finns en privat zon med avskärmade uteplatser. Den omges av en buffertzon med växter och infiltration av dagvatten. Ju närmare gårdens mitt man kommer desto mer offentlig karaktär får den.

En gemensam uteplats under pergolan är generöst möblerad för att flera sällskap ska kunna vara ute samtidigt. Intill den gemensamma uteplatsen finns en sandlåda för småbarnslek och ett konstverk av Eva Fornåå. Gården har även flera platser att kunna sitta och till exempel läsa enskilt, dels på den centrala gräsytan samt på de olika trädäcken.

Längs fasaderna finns en privat zon med avskärmade uteplatser. Den omgves av en buffertzon med växter och infiltration av dagvatten. Ju närmare gårdens mitt man kommer desto mer offentlig karaktär får den.

En gemensam uteplats under pergolan är generöst möblerad för att flera sällskap ska kunna vara ute samtidigt. Intill den gemensamma uteplatsen finns en sandlåda för småbarnslek och ett konstverk av Eva Fornåå. Gården har även flera platser att kunna sitta och till exempel läsa enskilt, dels på den centrala gräsytan samt på de olika trädäcken.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.