Konstprojekt Torsgatan, Jens Fänge och Tengbom. Konstprojekt Torsgatan, Jens Fänge och Tengbom. Foto: Lovisa Ekvall.

Konstprojekt Torsgatan

Konstprojekt Torsgatan i Stockholm, Jens Fänge och Tengbom.

Ett samarbetsprojekt med Stockholm Stad, Bonnier Fastigheter och Tengbom inleddes för att se övermöjligheten att skapa ett konstverk i form av en markbeläggning intill Bonnierkonsthall.
Vid tillkomsten av Bonniers Konsthall har det länge diskuterats om möjligheten att få till ett iögonfallande konstverk längs Torsgatan. Konstnären Jens Fänge, som samarbetat med Bonnier i flera projekt, fick i uppdrag att göra en konstnärlig utsmyckning av Torsgatan. Förslaget blev en spännande naturstenssättning av Torsgatans trottoar, där Tengbom skapade bygghandlingen utifrån Jens Fänges skisser. Arbetet har inneburet en noggrann måttsättning och inpassning till intilliggande fastigheter och Torsgatans övriga ombyggnad. Konstverket har blivit mycket uppskattat och är en färgklick i gatumiljön som stärker Bonnierkonsthalls identitet på platsen.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.