Kokplattan, ÅWL Arkitekter. Foto: Michael Perlmutter.

Kokplattan Öster Mälarstrand

Kokplattan Öster Mälarstrand i Västerås, ÅWL Arkitekter.

I stadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås har ÅWL varit inblandade i såväl planarbete som detaljprojektering, där Kokplattan är ett exempel på det sistnämnda. Den befintliga kajpromenaden, med inslag av industriell karaktär, har behållits men utvecklas till ett stråk som ger förutsättningar för vistelse med sittplatser, bryggor och sittbara gradänger.

Gestaltningen för Kokplattan utgick framför allt ifrån att se platsen i olika lager. Det finns ett historiskt lager som bygger på de element som är bevarade på platsen idag från den gamla kolhamnen. Genom att tillföra en större kontakt, fysiskt och visuellt, med Mälaren tillskapas ett lager, en dimension. Det sista lagret innefattar det sinnligt lekfulla -något specifikt för Västeråsborna att upptäcka via belysning, konst och omsorg om detaljer i utemiljön. För att ge en extra dimension till bryggorna har ÅWL samarbetat med ljusdesigners på Paloma ljusdesign.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.