Kokplattan, ÅWL Arkitekter. Foto: Michael Perlmutter.

Kokplattan Öster Mälarstrand

Kokplattan Öster Mälarstrand i Västerås, ÅWL Arkitekter.

I stadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås har ÅWL varit inblandade i såväl planarbete som detaljprojektering, där Kokplattan är ett exempel på det sistnämnda. Den befintliga kajpromenaden, med inslag av industriell karaktär, har behållits men utvecklas till ett stråk som ger förutsättningar för vistelse med sittplatser, bryggor och sittbara gradänger.

Gestaltningen för Kokplattan utgick framför allt ifrån att se platsen i olika lager. Det finns ett historiskt lager som bygger på de element som är bevarade på platsen idag från den gamla kolhamnen. Genom att tillföra en större kontakt, fysiskt och visuellt, med Mälaren tillskapas ett lager, en dimension. Det sista lagret innefattar det sinnligt lekfulla -något specifikt för Västeråsborna att upptäcka via belysning, konst och omsorg om detaljer i utemiljön. För att ge en extra dimension till bryggorna har ÅWL samarbetat med ljusdesigners på Paloma ljusdesign.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.