Kanontorget, AJ Landskap. Foto: Kasper Dudzik.

Kanontorget

Kanontorget i Norrköping, AJ Landskap.

Kanontorget fungerar som en grön entré till den nya
stadsdelen Inre hamnen i Norrköping. Den kopplar
samman den nya stadsdelen och kajmiljön på ett
tryggt, orienterbart och tillgängligt sätt och har en
egen identitet i området.

Kanontorgets ursprungliga hamnkaraktär och
industriella arv har bevarats genom att behålla
befintliga strukturer och återbruk av material från
platsen. Tillsammans med nya element och gröna
tillägg skapas en variation i karaktärer.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.