Kanontorget, AJ Landskap. Foto: Kasper Dudzik.

Kanontorget

Kanontorget i Norrköping, AJ Landskap.

Kanontorget fungerar som en grön entré till den nya
stadsdelen Inre hamnen i Norrköping. Den kopplar
samman den nya stadsdelen och kajmiljön på ett
tryggt, orienterbart och tillgängligt sätt och har en
egen identitet i området.

Kanontorgets ursprungliga hamnkaraktär och
industriella arv har bevarats genom att behålla
befintliga strukturer och återbruk av material från
platsen. Tillsammans med nya element och gröna
tillägg skapas en variation i karaktärer.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.